Oi, mitkä hauikset, bodaatko? Kehonrakennus sekä kuntouttaa ja voimauttaa että kasvattaa lihaksia. Monipuolinen liikunta on kokonaisvaltaisen virkistävää. Mutta jos mieli makaa lattialla punttien noustessa kattoon tai hölkkääminen on yhtä kärsimystä, on aika miettiä oman psyykeen tilaa.
Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän (2013) mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan.

Sisäisiä mielenterveyttä suojaavia tekijöitä, joita osittain voi myös kehittää, ovat sosiaalinen tuki ja ystävät, hyvä fyysinen terveys ja perimä, myönteiset varhaiset ihmissuhteet, riittävän hyvä itsetunto, hyväksytyksi tulemisen tunne, ongelmanratkaisu- ja ristiriitojen käsittelytaidot, kyky ylläpitää ihmissuhteita ja mahdollisuus toteuttaa itseään. Ulkoisia mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ovat koulutusmahdollisuudet, työ/toimeentulo, työyhteisön ja esimiehen tuki, kuulluksi tuleminen ja vaikuttamismahdollisuudet, turvallinen elinympäristö ja tavoitettavat yhteiskunnan auttamisjärjestelmät.

Myös mieltä tulisi huoltaa, samalla ylpeällä nöyryydellä, kuin kehoa. Toistuvat ja jatkuvat mielihyvän menetykset ja mielialan laskut saattavat johtaa masennukseen, joka pitkittyessään voi muuttua sairaudeksi. Mitä varhemmin masennuksen hoidon aloittaa, sitä nopeammin siitä toipuu. Kannattaa tarttua kiinni jo lieviin masennustuntemuksiin muun muassa puhumalla, kirjoittamalla, ystäväyhteydenpidoilla, liikkumalla, omia harrastuksiaan jatkamalla, lomailemalla, levolla, mieleistä musiikkia kuuntelemalla, ravitsevaa ja maukasta ruokaa nauttimalla. Siinä vaiheessa kun omat konstit eivät enää tehoa, on aika etsiä ammattiapua.
Kehonrakennus ja -kuntoutus käy työstä, ja tämän työn tulos näkyy jossain vaiheessa myös ulospäin. Bodaaminen on harrastus, jota ei tarvitse salata. Ja mitäpä häpeilemistä kehonrakennuksessa olisikaan!
Mielenkuntoutus se vasta työstä käykin. Pahimmillaan tai parhaimmillaan yksi terapiaistunto vastaa satamatyöläisen työpäivää. Kyllä, tämänkin bodauksen tulos on nähtävissä, jälkikäteen. Mielenrakennus ja -kuntoutuskäynneistä harvoin, jos koskaan, ääneen kylillä huudellaan.
Mikä saa salaamaan? Häpeä. Häpeään liittyy oleellisesti huonommuuden ja kelpaamattomuuden tunteet. Kukaan masentunut ei jaksa, oman jaksamattomuuden lisäksi, kantaa lisähäpeän tuottamaa stigmaa. Eikö olisi jo vihdoinkin aika päästää irti tästä salailun ja peittelyn kulttuurista? Ihmisiähän tässä vain ollaan, ihan jokainen. Hyvinvointimme on meidän jokaisen vastuulla.