Päättyneet hankkeet

Aulis-hanke

 

Uudet Tuulet 2020 – hanke

 

OoKoo-hanke

Hankkeen kohderyhmänä ovat 16 – 29 -vuotiaat toisen asteen opiskelijat Joensuun alueella, joilla on lisätuen tarvetta: haasteita mielenterveydessä ja elämänhallinnassa, jotka vaikuttavat opinnoissa selviytymiseen.