Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry yhdistyksenä edistää ihmisten arkista hyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuksia liikuntaan.  Samalla tuetaan yhdistyksen arvojen toteutumista. Panostamme ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön. Pyrimme korjaamaan asenteita ja käyttämään ihmisen omia voimavaroja toipumiseen.