Meidän keittiön työtoiminnalle on myönnetty Paikko oppimisympäristön tunnistamisraportti eli keittiön työtehtävät on arvoitu ja tunnistettu valtakunnallisten tutkinnon perusteiden avulla. Meidän keittiöllä työskentelystä voi saada osaamistodistuksen. Yhdistyksemme muidenkin työtoiminnan pajojen opinnollistaminen tapahtuu tämän kevään aikana.
Paikkojärjestelmä perustuu valtakunnallisiin tutkintojen perusteisiin, jolloin toimintaa ja osaamista voidaan verrata yleisesti käytettyjen osaamisen määritelmien avulla