AVE-hanke

AVE-hanke on tarkoitettu sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneet kiinteistöhuollollisista tehtävistä. Tällaisia tehtäviä on hyvin vähän tarjolla. AVE-hankkeen tarkoituksena on tarjota asiakkaille seinätöntä valmennusta, missä kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus tapahtuvat pääosin työpajojen ulkopuolella. Hankkeen varsinainen asiakasryhmä on sosiaaliseen kuntoutukseen tulevat mielenterveyden haasteiden tai päihteiden käytön vuoksi haasteellisessa työmarkkina asemassa olevat henkilöt, jotka ovat syrjäytymisvaarassa tai jo syrjäytyneet työelämästä tai koulutuksesta.

Kenelle

Hankkeen aikana kuntouttavassa työtoiminnassa tai mielenterveys- ja päihdetyön sosiaalisessa työkuntoutuksessa oleville henkilöille tarjotaan tehostettua sosiaaliohjausta. Työtoiminnan lisäksi tarjoamme myös digiosallisuuteen liittyvien taitojen harjaannuttamista. Työtoiminnassa keskitytään kiinteistöhuollollisten tehtävien opetteluun sekä työelämätaitoihin. Hankkeen aikana varsinaisen kohderyhmän henkilöt käyvät auttamassa työ- ja toimintakyvyltään heikossa asemassa olevia henkilöitä, kuten toimintarajoitteisia, mielenterveystoipujia ja ikäihmisiä, kiinteistöhuollollisissa tehtävissä.

Työtoimintajakson aikana on mahdollisuus suorittaa Paikko-osaamistodistuksia, kiinteistöhuollon koulutuksen osakokonaisuuksia tai siirtyä seinättömän valmennuksen kautta ohjaajien tuella opettelemaan tehtäviä kiinteistöhuoltoyrityksiin.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa osallistuneiden henkilöiden kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille. Hankkeen aikana on tarkoituksena kehittää sosiaalisen tuen ja seinättömän valmennuksen mallit, jotka tulevat sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan käyttöön.

Mikäli kiinnostuksesi heräsi ja kiinteistöhuollon tehtävien harjoittelu voisi olla sinun juttusi, ole yhteydessä hanketyöntekijöihin Esaan ja Markukseen!

Hankepäällikkö
Esa Sivonen
p. 050 551 7457
esa.sivonen@pkmielenterveydentuki.fi

Hankekehittäjä
Markus Kinnunen
p. 044 779 6562
markus.kinnunen@pkmielenterveydentuki.fi